Önkormányzati ingatlan értékesítése

Zánka Község Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonában álló Zánka 51/A/2 hrsz-ú, 25,51 m2 alapterületű, iroda megnevezésű, természetben Zánka, Kossuth utca 6/a. szám alatt lévő társasházi ingatlant, valamint az ugyanitt található garázst, a megtekintett állapotban.

Az ingatlanok per, igény- és tehermentesek.

Árverés során az iroda 2.200.000.-Ft áron került meghirdetésre, de nem kelt el.

A jelentkező vevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg a megajánlott vételár 10%-ának megfelelő összegű vételár részletet kell megfizetnie az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára.

Az ingatlan megajánlott vételárát a nyertes vevő egy összegben köteles megfizetni. Ajánlatot kizárólag magánszemély tehet. Az ajánlatot írásban, eredeti aláírással, személyazonosító adatok közlésével, zárt borítékban
kell benyújtani az Önkormányzat címére. A borítékra kérjük ráírni: „iroda és garázs értékesítése”.

Az ajánlatot benyújtó vevők közül a legmagasabb összegű vételárra ajánlatot adó személy szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatot benyújtó személyek közül előnyben részesül a
zánkai lakóhelyű, az ingatlannal azonos társasházban jelenleg tulajdonjoggal rendelkező személy.

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2016. június 23. 8,00 óra.

Cím: Zánka Község Önkormányzata 8251 Zánka, Iskola utca 11.

Érdeklődni a 06-87/468-000 telefonon Filep Miklós polgármestertől, valamint a www.zanka.hu honlapon lehet.

A benyújtott ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

Filep Miklós
polgármester