Ebösszeírás – 2015. április 1-augusztus 31.

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVJII. Törvény (továbbiakban: ÁVT.) 42/B §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járvány védelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok területén 2015. április 1. és augusztus 31. között történik az ebösszeírás.

Jogszabály változás miatt 2013. január 1-től a négy hónapnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjen a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított Adatlap beszerzése az ebtulajdonosok/ebtartók kötelessége. Az ebösszeíráshoz szükséges „Adatlap” beszerezhető a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban, Kirendeltségein valamint letölthető a honlapról. Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyvet, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Az adatlap kitöltésével kapcsolatban a 87/468-000 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Kérem, hogy az Adatlapot teljes körűen szíveskedjen kitölteni, aláírni és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz, vagy Kirendeltségeihez visszajuttatni.

Felhívom, az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a határidő lejártát követően ellenőrzi. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változást (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap is elérhető a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban és Kirendeltségein, valamint a honlapon.

Együttműködését köszönöm!

Lukács Ágnes
jegyző

Letölthető dokumentumok: