A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés előzetes vizsgálatával kapcsolatos határozata

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet figyelembevételével megállapí­tom, hogy a „A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előké­szítés (KEHOP-2.1.3-15-2022-00097)” tárgyban tervezett fejlesztésből

– „Badacsonytomaj déli szélén a vezeték végpontja, ill. annak záró 70 m-es szakasza”létesítésének kivételével – 

feltételezhetően nem származnak jelentős környezeti hatások.

A „Badacsonytomaj déli szélén a vezeték végpontja, ill. annak záró 70 m-es szakasza” létesítésével kapcsolatban kizáró ok merült fel, a tervezett létesítés nem engedélyezhető.

Ezen határozat a vizsgált tevékenyég végzésére nem jogosít fel. Az csak a tevékenységre vonatkozó engedélyek birtokában kezdhető meg.

Melléklet: