A Balaton-felvidéki Vízitársulat hirdetménye

A Balaton-felvidéki Vízitársulat Intézőbizottsága tájékoztatja tagjait, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel, az Alapszabály 11.10. pontja szerinti (intézőbizottsági döntéssel elrendelt), ülés tartása nélküli küldöttgyűlési határozathozatalt kezdeményez az alábbi napirendi kérdésekben:

  1. Beszámoló az Intézőbizottság 2019. évi munkájáról
  2. Beszámoló a társulat 2019. évi tevékenységéről
  3. Társulat Felügyelőbizottságának jelentése
  4. 2019. évi mérleg elfogadása
  5. 2020. évi közfeladatok meghatározása
  6. Alapszabály módosítás
  7. Tisztségviselő választás
  8. Egyéb ügyek

A beszámolók és előterjesztések anyagai a www.balaviz.tir.hu honlapon elérhetők és letölthetők.

A határozathozatal napját követően fenti honlapon tájékoztatjuk Küldötteinket a szavazás eredményéről, és a meghozott határozatokról.

(Az igazgatóság az Alapszabály 11.4.2. pontja szerint elrendeli jelen meghívó hirdetményként történő közzétételét a működési területén lévő önkormányzatok hirdetőtábláin is.)

Tapolca, 2020. május 12.

Bódis József
Intézőbizottság elnöke