A Zánkai Értéktár – Emlékkötet Zánka 850. évfordulójára című kiadvány mindenki számára elérhető

Tisztelt Honfitársaim, Kedves Zánkaiak, Üdülőtulajdonosok, Zánka Barátai!

Államalapító Szent István királyunk ünnepén mi zánkaiak szerencsések vagyunk együtt ünnepelhetjük a keresztény magyar államiság megszületését, településünk 850. évfordulójával. Noha falunk első írásos említéséről 1164-ből van fennmaradt írásos forrásunk, mindannyian tudjuk, hogy Zánka több mint 900 éves település, erről tanúskodik műemlék templomunk, amelynek védőszentjéül éppen Szent Istvánt választották egykoron.

A 850. évforduló kapcsán óhatatlanul megfogalmazódik bennünk a kérdés: mi minden történhetett településünkön évszázadokon át? A történeti írások arról tanúskodnak, hogy Zánkán a hétköznapok békés, szorgalmas munkavégzéssel teltek leginkább, míg vasár- és ünnepnapokon misét, istentiszteletet becsülettel hallgattak a családok, sőt szórakozásra is futotta a hét egyetlen pihenőnapján. A templomdomb környékére települt kis falunk lakossága kezdetektől a mezőgazdaságból élt, és főként a szőlő- és bortermelésben kereste boldogulását. Ezt a községi címerünkben is ábrázolt nemes hagyományt sikerült mind a mai napig átörökíteni nemzedékről-nemzedékre. A Balaton, az erdeink borította dombok, hegyek szépsége évszázadokon át nem sokat jelentettek a helybélieknek az idegenforgalom mindössze az elmúlt század terméke.

zankai-ertektar-cimlapAz ünnepségünk alkalmából kiadott tartalmas kiadványt lapozgatva az az érzésem támadt, mintha településünk ez az immár 1000 főt meghaladó üdülőfalu egyre felgyorsultabban élne, és egyre nyitottabban, korszerűbben reagálna az új évezred új kihívásaira. Biztonságosan működtetett, példátlanul sokrétű intézményhálózata, kiválóan működő civilszervezetei, a szép, gondozott strand, az itt élők, üdülőtulajdonosok és vendégeink mind tartalmasabb életét, kényelmét szolgálják. Megköszönöm Zánka mai nemzedékeinek, hogy együtt, közös munkával ezt a faluközösséget egyre élhetőbben tudjuk működtetni. Remélem, mindannyiunknak lesz módja a közelebbi és távolabbi jövőben arra, hogy ehhez még hozzátegyünk!

S végül: bármely irányból érkezem haza és meglátom Zánkát, templomunkat, minden alkalommal, minden nap nyugalmat, örömöt érzek. Haza érkeztem. Úgy gondolom, ezzel mindannyian így vagyunk akik itt élünk vagy valamilyen formában kötődünk Zánkához. Számunkra ez a falu az otthonunk amely családot, barátokat, faluközösséget, állandóságot, biztonságot jelent mindennapi életünkben. Meggyőződésem, hogy ezt utódaink az utánunk jövő generációk is így fogják érezni az elkövetkező évszázadokban!

Filep Miklós
polgármester

A kiadvány letölthető a Zánkai Értéktár oldalról.