Álláshirdetés adóügyi és kereskedelmi ügyintéző munkakör betöltésére

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján állást hirdet adóügyi és kereskedelmi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony 2017.12.31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, cím: 8251 Zánka, Fő u. 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen: nyilvántartás; bevallások feldolgozása; adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés; befizetések könyvelése; értesítők kiküldése; felhívások kibocsátása; ellenőrzés; behajtás; végrehajtás; ügyfelek fogadása; kereskedelmi és szálláshelyekkel kapcsolatos ügyintézés; iratkezelési feladatok ellátása; a feladatkörét érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletnek való megfelelés (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól) 3. sz. melléklet 12. pont
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség
 • ECDL
 • német vagy angol nyelv ismerete
 • közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat előny A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 45/2012. (11.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §~ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az elbírálást követően tölthető be.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Fő u. 29.) címére történő megküldésével
 • Személyesen: ügyfélfogadási időben Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Fő u. 29.) Lukács Ágnes jegyzőnél

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A beérkezett jelentkezés alapján a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2015. szeptember 10.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Lukács Ágnes jegyző nyújt a 87/468- 019 telefonszámon.