Álláshirdetés aljegyző munkakör betöltésére

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó települések polgármesterei a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján állást hirdet aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal közigazgatási területe (Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Óbudavár, Monoszló Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka) cím: 8251 Zánka, Iskola utca 11.

Ellátandó feladatok: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. § (2) bekezdésében meghatározott aljegyzői feladatok ellátása, valamint a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltségének (8272 Szentantalfa, Fő u. 39.) vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. § (3) bekezdésében, továbbá más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége Szentantalfa

Irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő Jogállás

Illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • 2011. évi CXCIX tv. 247.§ (1) bekezdésnek való megfelelés
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat előny
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • ECDL
 • német vagy angol nyelv ismerete
 • legalább 5 éves önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat
 • saját tulajdonú gépjármű

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (11.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását követően, azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017.április 10.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Lukács Ágnes jegyző nyújt a 06-87/468-000 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola utca 11.) címére történő megküldésével
 • Személyesen: ügyfélfogadási időben Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola utca 11.) Lukács Ágnes jegyzőnél

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 83. § b) pontja alapján, a jegyző javaslatára a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei döntenek.

A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2017. április 25.

Az álláshirdetés további közzétételének helye: