Álláshirdetés gondnok-takarító munkakör betöltésére

Zánka Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zánka Község Önkormányzata közművelődés gondnok-takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8251 Zánka, Közösségi színtér.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Faluház takarítása, helyiségeinek rendezvényekre felkészítése, ki-be pakolása,épület nyitása-csukása. Kulturális munkatárs munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 szakmunkásképző intézet,
  • önéletrajz,
  • bizonyítványok másolata,
  • felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány,
  • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szakmunkásképző intézet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Emőke nyújt, a 30/198-2797 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. március 10.