Álláshirdetés igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 8251 Zánka, Iskola utca 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: hirdetményekkel (termőföld, egyéb) kapcsolatos teljes körű ügyintézés; hatósági bizonyítványok intézése; növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése; iktatási, irattározási, iratkezelési feladatok ellátása;   postázás; gépelési feladatok ellátása; telefonközpont kezelése; ügyfelek fogadása; rendezvények, egészségügyi szűrővizsgálatok adminisztrációjának előkészítése;      talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. Hatósági feladatkör vagy 27. Titkársági feladatkör pontjának való megfelelés I. vagy II. besorolási osztályban
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • ECDL
 • német vagy angol nyelv ismerete
 • közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat
 • saját gépkocsi, B kategóriás jogosítvány

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 2.

A jelentkezés benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2020. február 10.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt dr. Rozgonyi Viktória jegyző nyújt a 30/479-79-47 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola utca 11.) címére történő megküldéssel
 • Személyesen: ügyfélfogadási időben Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban (8251 Zánka, Iskola utca 11.)

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A beérkezett jelentkezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2020. február 14.

Az álláshirdetés közzétételének helye:

 • Közigállás honlapon
 • www.zanka.hu honlapon
 • Zánka TV képújságban