Álláshirdetés – Kisgyermek gondozó-nevelő munkakör betöltésére

A zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állást hirdet kisgyermek gondozó-nevelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Bölcsőde Zánka, Iskola utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével, valamint a bölcsődei gondozás-nevelés alapelveinek megfelelően gondozza-neveli a rábízott gyermekeket.
 • Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat
 • Betartja a higiéniai követelményeket

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 3 hónap próbaidő vállalása.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a próbaidőt vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását követően 2016. február 1-től tölthető be.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2016. január 28, reggel 8 óráig

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Kránicz Attiláné intézményvezető nyújt a 87/468-103 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a  Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 8251 Zánka,Iskola u.4. címre

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2016. január 29.

Az álláshirdetés további közzétételének helye:

 • zanka.hu honlap;
 • Zánka Tv képújság;
 • a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái.