Álláshirdetés német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nkt. alapján óvodapedagógusi német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • türelem
 • empátia
 • rugalmasság
 • gyermekszeretet
 • jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány
 • bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Mohos Éva nyújt, a 06/87 468-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8251 Zánka, Iskola utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2019 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.
 • Személyesen: Simonné Mohos Éva, Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95./2019. , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.