Álláshirdetés óvodapedagógus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az óvodára vonatkozó jogszabályok és az óvoda Pedagógiai Programja alapján.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • gyermekszeretet,
 • kreativitás,
 • empátia,
 • tolerancia,
 • csapatmunkára való készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány
 • bizonyítvány másolatok

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent a német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021.09.01- 2023. 08.31-ig tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Mohos Éva nyújt a +36-87-468-103 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8251 Zánka, Iskola utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2021. valamint a munkakör megnevezését óvodapedagógus.
 • Személyesen: Simonné Mohos Éva, Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 11.