Álláshirdetés óvodapedagógus munkakör betöltésére

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az óvodára vonatkozó jogszabályok és az óvoda Pedagógiai Programja alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • gyermekszeretet,
 • kreativitás,
 • empátia,
 • tolerancia,
 • csapatmunkára való készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány
 • bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Mohos Éva nyújt, a 06/87 468-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8251 Zánka, Iskola utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 valamint a munkakör megnevezését óvodapedagógus.
 • Személyesen: Simonné Mohos Éva, Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 17.