Álláshirdetés pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltésére

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján állást hirdet (felsőfokú végzettségű) pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Zánkai Közös önkormányzati Hivatal, címe: 8251 Zánka, Iskola utca 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: könyvelési, pénzügyi ellenjegyzési, leltározási feladatok ellátása; kis- és nagyértékű eszközök nyilvántartása; költségvetés tervezése, rendelet elkészítése; adatszolgáltatások elkészítése; pályázatok elszámolása; normatíva igénylések, elszámolások; statisztikai és önkormányzat jelentések, bevallások; beszámolók elkészítése; képviselő-testületi ülések pénzügyi döntéseinek végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • 29/2012. (III. ) Konn. rendeletnek való megfelelés (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól) I. melléklet 19. pont I. besorolási osztály
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • ASP rendszer ismerete
 • ECDL
 • közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat előny A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 45/2012. (11.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Lukács Ágnes jegyző nyújt a 87/468- 000 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola u. 11.) címére történő megküldésével
 • Személyesen: ügyfélfogadási időben Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola u. 11.) Lukács Ágnes jegyzőnél

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A beérkezett jelentkezés alapján a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2017. május 10.

Az álláshirdetés további közzétételének helye: