Álláshirdetés pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján állást hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal közigazgatási területe (Balatonszepezdi Kirendeltség) cím: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • ASP szakrendszerek kezelése (gazdálkodási, iratkezelési és ingatlan-vagyonkataszter)
 • bizonylatok előkészítése könyvelésre,
 • számlák utalása,
 • házipénztár kezelése,
 • kötelezettségvállalások nyilvántartása és rögzítése,
 • részletező nyilvántartások vezetése
 • megrendelések  kezelése, nyilvántartása
 • számlázási feladatok ellátása
 • leltározásban való közreműködés,
 • statisztikai adatszolgáltatásban való közreműködés,
 • iratkezelés
 • választási közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletnek való megfelelés (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól) 19. pont II. besorolási osztályban
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat előny
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 3 hónap próbaidő vállalása

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. május 21.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Lukács Ágnes jegyző nyújt a 87/468-019 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola utca 11.) címére történő megküldésével
 • Személyesen: ügyfélfogadási időben Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola utca 11.) Lukács Ágnes jegyzőnél

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezés alapján a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

Az álláshirdetés további közzétételének helye:

Zánka, 2018. április 25.

Lukács Ágnes
jegyző