Álláshirdetés pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
számlázás; házipénztár kezelése; pénzügyi-, számviteli analitikus feladatok ellátása; költségvetési rendelet tervezet, zárszámadás elkészítése; a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók elkészítése; költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás; közreműködés pályázatok elkészítésében, elszámolásában; könyvelési feladatok; nyilvántartások (kötelezettségvállalás) vezetése; vagyongazdálkodási feladatok ellátása; áfa bevallások elkészítése; érvényesítői, ellenjegyzői, pénztárellenőri jogkörök gyakorlása; az ASP rendszerrel kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet „19. Pénzügyi és számviteli feladatkör” pontjának való megfelelés I. vagy II. besorolási osztályban

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelői vizsga
 • ASP rendszer ismerete
 • államháztartási könyvelésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. április 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Viktória nyújt, a +36304797947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.zanka.hu – 2023. február 10.
 • www.szentantalfa.hu – 2023. február 10.
 • www.balatonszepezd.hu – 2023. február 10.