Álláshirdetés strandpénztáros munkakör betöltésére

Zánka Község Önkormányzata a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján állást hirdet strandpénztáros munkakör betöltésére határozott időre

A munkaviszony időtartama: határozott idejű, 2019.06.07.- 2019.09.02.-ig

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, 07:30-19:00

A munkavégzés helye: Zánka községi strand

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: belépés jogosultságának ellenőrzése, jegyek, bérletek, egyéb strandi szolgáltatások (kabin, széf, stb.) értékesítése, pénztárzárás

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, bérezésre a 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve) az irányadó.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • alapfokú végzettség;
 • felhasználói szintű számítógép kezelői ismeretek;
 • büntetlen előélet

 A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. május 05.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Filep Miklós polgármester és Sólyom Gyula falugondnok nyújt a 87/468-019, 30/9934-754 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Zánka Község Önkormányzata (8251 Zánka, Iskola út 11.) címére történő megküldésével
 • Személyesen: ügyfélfogadási időben a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban (8251 Zánka, Iskola út 11.) dr. Kiss Balázs aljegyzőnél

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A beérkezett jelentkezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 A jelentkezések elbírálásának határideje: 2019. május 10.

Az álláshirdetés további közzétételének helye:

 • zanka.hu honlap,
 • Zánka TV képújság,
 • Zánka Község Önkormányzatának hirdetőtáblái.