Álláshirdetés – Szakács munkakör betöltésére

A zánkai Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állást hirdet szakács munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde, 8251 Zánka, Iskola u.4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • gondoskodik a bölcsődés, óvodás, iskoláskorú gyermekek életkor szerinti megfelelő minőségű ételkészítéséért
 • felelős azért, hogy az ételkészítés folyamatában a konyhai dolgozók betartsák a HACCP rendelkezéseit

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 4 hónap próbaidő vállalása;
 • egészségügyi alkalmasság

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes önéletrajz
 • szakképzetséget igazoló bizonyítvány
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a próbaidőt vállalja
 • érvényes egészségügyi könyv

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. július 1.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2016. június 24. 12.00 óra

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Kránicz Attiláné óvodavezető nyújt a 06-87/468-103-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ( 8251 Zánka, Iskola u. 4.) címére történő megküldésével

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A beérkezett jelentkezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2016. június 27.

Az álláshirdetés további közzétételének helye: