Álláshirdetés szakács munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • szakirányú szakács végzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet és cselekvőképesség,
  • orvosi alkalmassági.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik;
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
  • Szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Mohos Éva nyújt, a +36-70-624-1628 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Zánka, Monoszló, Balatonszepezd Önkormányzata – 2021. július 23.