Álláshirdetés – Szakács munkakör betöltésére

A zánkai Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állást hirdet szakács munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

A munkavégzés helye: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde, 8251 Zánka, Iskola utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Gondoskodik a bölcsődés, óvodás, iskoláskorú gyermekek életkor szerinti megfelelő minőségű ételkészítéséért.
 • Felelős azért, hogy az ételkészítés folyamatában a konyhai dolgozók betartsák a HACCP rendelkezéseit.
 • Betartja a higiéniai követelményeket

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • 3 hónap próbaidő vállalása;
 • egészségügyi alkalmasság.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes önéletrajz;
 • szakképzettséget igazoló bizonyítvány;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy a próbaidőt vállalja;
 • érvényes egészségügyi könyv.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását követően 2016. március 1.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2016. február 15.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Kránicz Attiláné intézményvezető nyújt a 87/468-103 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a  Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 8251 Zánka,Iskola utca 4. címre.

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2016. február 25.

Az álláshirdetés további közzétételének helye:

 • zanka.hu honlap;
 • Zánka TV képújság;
 • a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái.