Bevallások, nyomtatványok, egyéb dokumentumok

Adóigazgatás

 1. Tájékoztató iparűzési adóról (DOC, 14 kb)
 2. Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról (DOC, 21 kb)
 3. „A” jelű betétlap az építményadó adatbejelentéséhez a lakásról és az üdülőről (DOC, 19 kb)
 4. „B” jelű betétlap az építményadó adatbejelentéséhez a kereskedelmi egységről (szállásépületről), az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről (DOC, 20 kb)
 5. Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról (DOC, 25 kb)
 6. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról – 2021 (DOC, 23 kb)
 7. Kitöltési útmutató az idegenforgalmi adóban benyújtandó bevallási nyomtatványhoz (DOC, 18 kb)
 8. Idegenforgalmi adó mentességről tájékoztató (DOC, 42 kb)
 9. Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adókedvezményről, adómentességről (DOC, 39 kb)

Gyámhatósági ügyek

 1. Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához (DOC, 29 kb)

Hatósági ügyek

 1. Kérelem ingatlan cím igazolásához (DOC, 17 kb)
 2. Kérelem közös lakcímmel rendelkezők igazolásához (DOC, 18 kb)
 3. Kérelem házszám megállapításához (DOC, 15 kb)

Anyakönyvi és hagyatéki ügyek

 1. Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt (DOC, 26 kb)
 2. Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz (DOC, 34 kb)

Kereskedelem és szolgáltatás

 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához bejelentési nyomtatvány (DOC, 29 kb)
 2. Bejelentés vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról (DOC, 17 kb)
 3. Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához (DOC, 33 kb)
 4. Nyitvatartási idő változásának bejelentése (DOC, 20 kb)

Szociális ügyek

 1. Kérelem települési támogatás megállapítására (DOC, 30 kb)
 2. Szociális tűzifa kérelem nyomtatvány (DOC, 25 kb)

Településrendezés

 1. Zánka Településképi Arculati Kézikönyv (PDF, 4 mb)

Tervlapok:
Zánka SZT-1AM (PDF, 8 mb)
Zánka SZT-2M (PDF, 10 mb)
Zánka TSZT-M1 (PDF, 7 mb)
Zánka SZT-1BM (PDF, 4 mb)
Zánka SZT-2M3 (PDF, 10 mb)

Településképi eljárások

 1. Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz (DOC, 15 kb)
 2. Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz (DOC, 15 kb)

Közterület használata és közútkezelői hozzájárulás

 1. Kérelem közterülethasználatra (DOC, 14 kb)
 2. Kérelem közútkezelői hozzájárulás iránt (DOC, 15 kb)

Egyéb dokumentumok

 1. Adatvédelmi tájékoztató a strandon üzemelő kamerarendszerrel kapcsolatban (PDF, 256 kb)
 2. Bevallás előállított magánfőzött párlat után (DOC, 37 kb)
 3. Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (DOC, 47 kb)
 4. Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről (DOC, 33 kb)
 5. Ebösszeíró adatlap – 2021 (DOC, 18 kb)
 6. Kérelem a zánkai községi strandra való nyaralóbérletet kiállítása iránt (DOC, 15 kb)