Bevallások, nyomtatványok

Adóigazgatás

 1. Tájékoztató iparűzési adóról (DOC, 14 kb)
 2. Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról (DOC, 21 kb)
 3. „A” jelű betétlap az építményadó adatbejelentéséhez a lakásról és az üdülőről (DOC, 19 kb)
 4. „B” jelű betétlap az építményadó adatbejelentéséhez a kereskedelmi egységről (szállásépületről), az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről (DOC, 20 kb)
 5. Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról (DOC, 25 kb)
 6. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról – 2021 (DOC, 23 kb)
 7. Kitöltési útmutató az idegenforgalmi adóban benyújtandó bevallási nyomtatványhoz (DOC, 18 kb)
 8. Idegenforgalmi adó mentességről tájékoztató (DOC, 42 kb)
 9. Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adókedvezményről, adómentességről (DOC, 39 kb)

Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) nyomtatványok

A nyomtatványok kitöltéséhez az ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő program szükséges. Bővebb információ a nav.gov.hu oldalon található.

 1. K01 – Közigazgatási perek (JAR, 320 kb)
 2. P26 – Birtokvédelmi perek (JAR, 325 kb)

Gyámhatósági ügyek

 1. Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához (DOC, 32 kb)

Hatósági ügyek

 1. Kérelem hatósági bizonyítvány kiadásához – Zánka (DOC, 15 kb)
 2. Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt (DOC, 26 kb)
 3. Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz – Zánka (DOC, 34 kb)
 4. Hozzájáruló nyilatkozat hatósági bizonyítványhoz (DOC, 14 kb)
 5. Kérelem házszám megállapításához – Zánka (DOC, 15 kb)

Kereskedelem és szolgáltatás

 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához bejelentési nyomtatvány (DOC, 29 kb)
 2. Bejelentés vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról (DOC, 17 kb)
 3. Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához (DOC, 33 kb)
 4. Nyitvatartási idő változásának bejelentése (DOC, 20 kb)

Szociális ügyek

 1. Kérelem települési támogatás megállapítására (DOC, 30 kb)
 2. Szociális célú tűzifa kérelem (DOC, 24 kb)

Településrendezés

 1. Zánka Településképi Arculati Kézikönyv (PDF, 4 mb)

Településképi eljárások

 1. Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz (DOC, 15 kb)
 2. Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz (DOC, 15 kb)

Egyéb dokumentumok

 1. Adatvédelmi tájékoztató a strandon üzemelő kamerarendszerrel kapcsolatban (PDF, 256 kb)
 2. Bevallás előállított magánfőzött párlat után (DOC, 37 kb)
 3. Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (DOC, 47 kb)
 4. Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről (DOC, 33 kb)
 5. Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat a zánkai hajókikötővel kapcsolatban (PDF, 7 mb)
 6. Ebösszeíró adatlap – 2021 (DOC, 18 kb)