Bringakör – partnerségi egyeztetés

Tisztelt Partnerek!

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2020. (VIII.10.) önkormányzati rendelet (Ör.) értelmében partnerségi egyeztetés kezdeményezek a Balatoni Bringakör okán felmerült szabályozási terv módosítása tárgyában.

Az Ör 1. §-nak megfelelően a partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek:

  1. a) Zánka község lakossága és a Zánkán ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek;
  2. b) a zánkai székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek;
  3. c) a zánkai székhellyel bejegyzett és működő civil szervezetek.

A 2020. évi LVIII törvény 165. §-a szerint, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A fentieknek megfelelően az 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete 29/A § szerinti munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A fenti jogszabályi hivatkozások alapján kérem szíveskedjenek észrevételeiket 15 napon belül a e-mail címre megküldeni.

Mellékletek:

Tisztelettel:
Filep Miklós
polgármester