Tájékoztató a helyi iparűzési adófizetésről

Tisztelt Adózók! 2022. augusztus 31. napjával a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseiből kikerültek a kisadózók tételes adójára vonatkozó szabályok, azokat eltérő feltételrendszerrel a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló a 2022. évi XIII. törvény tartalmazza. A változással kapcsolatos legfontosabb információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 99.…

Folytatás →

Hirdetmény a Településrendezési Eszközök 8. és 10. számú módosításának jóváhagyásáról

Elkészült Zánka Község Településrendezési Eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása, a Zánka belterület, 314/19 és 314/21 hrsz-ú ingatlanokra tervezett, legfeljebb 7 lakásos társasház elhelyezésére vonatkozóan. A módosítás célja, hogy a VIP Kft., mint beruházó, a tulajdonában álló Zánka belterület 314/21 hrsz-ú, természetben 8251 Zánka, Hegyalja utca 18. sz. alatti ingatlanra tervezett, több lakásból álló társasház építése megvalósulhasson. (HÉSZ 8. számú módosítása.)

Folytatás →

Hirdetmény szociális célú tűzifa támogatásról

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 12/2018. (X.29.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik a településen bejelentett állandó lakóhelyükön életvitelszerűen élnek és lakásuk fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítják.

Folytatás →

Közlemény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,hogy az 586/3 (volt MÁV üdülő) tulajdonosa bejelentette az ingatlanon lévő építmények bontását. A bontás kezdete 2022.09.05. A tulajdonos a bontási engedéllyel rendelkezik. A bontás folyamán a tevékenységre vonatkozó Önkormányzati rendeleteket köteles figyelembe venni.  

Folytatás →

Népszámlálás 2022 – Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok és felülvizsgálók jelentkezésére

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. Feladatuk otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, e-learning-tananyagok elsajátítása és elektronikus vizsga teljesítése; a körzet bejárása, körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőíveknek KSH…

Folytatás →