Tájékoztató a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról

Zánka Község Önkormányzata módosította a településkép védelméről szóló 3/2018. (III. 27.) önkormányzati rendeletét (a rendelet letölthető honlapunkról). A rendelet módosítása során a településképi bejelentési, véleményezési és kötelezési eljárások a jegyző hatáskörébe kerültek. A további módosítások, pontosítások a Településképi Arculati Kézikönyvvel való nagyobb összehang megteremtését biztosítják. Az egységes szerkezetű, hatályos településképi rendelet a Nemzeti Jogszabálytár felületén…

Folytatás →

Közmeghallgatás (Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat) – 2021. november 5.

Értesítem Zánka lakosságát, nyaraló-, és ingatlantulajdonosokat, a községben üdülőt, tábort üzemeltető, fenntartó szerveket, hogy a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. november 5. napján közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás kezdete: 2021. november 5. (8:00 óra) A közmeghallgatás helye: Zánka Községháza (8251 Zánka, Iskola utca 11.)

Folytatás →

Hirdetmény szociális célú tűzifáról

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 12/2018. (X.29.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a településen bejelentett állandó lakóhelyén él életvitelszerűen és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

Folytatás →

Partnerségi egyeztetés településkép védelméről szóló rendelet módosításáról

Zánka Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a településkép védelméről szóló 3/2018. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet partnerségi egyeztetésre bocsátja, az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus formában, az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján.

Folytatás →