Közmeghallgatás (Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat) – 2023. október 27.

Értesítem Zánka lakosságát, nyaraló-, és ingatlantulajdonosokat, a községben üdülőt, a tábort üzemeltető, fenntartó szerveket, hogy a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás kezdete: 2023. október 27. 7:00 óra A közmeghallgatás helye: Zánka Községháza (8251 Zánka, Iskola utca 11.)

Folytatás →

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára – 2024

Zánka Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

Folytatás →

Felhívás helyi választási bizottsági tagnak

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodája helyi választási bizottsági tagok jelentkezését várja. A helyi választási bizottságok feladata a szavazókörökben a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, a választópolgárok fogadása, részükre a névjegyzék aláíratását követően a szavazólapok átadása, majd a szavazás lezárását követően a leadott szavazatok összesítése, és az eredmények megállapítása.

Folytatás →

Hirdetmény szociális célú tűzifa támogatásról – 2023

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 12/2018. (X.29.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik a településen bejelentett állandó lakóhelyükön életvitelszerűen élnek és lakásuk fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítják.

Folytatás →