Közlemény az Árnyas utca és térsége új burkolatának felbontási tilalmáról

Zánka Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében még az idei évben megrendeli az Árnyas u., a Mókus u., a Tölgyfa u., valamint az Akácfa u. új útburkolattal való ellátását. Az új burkolat várhatóan 2021. év tavaszára fog elkészülni. Felhívom a T. Lakosság figyelmét, hogy az új burkolat műszaki átadását követő 5 évben a burkolat…

Folytatás →

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára – 2021

“A” típusú pályázat: Zánka Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.

Folytatás →

Szociális célú tűzifa támogatás

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 12/2018. (X.29.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a településen bejelentett állandó lakóhelyén él életvitelszerűen és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. A kérelmek legkésőbb 2020. november 30-ig az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon…

Folytatás →

Közlemény a Zánka belterület 1054/46 hrsz-i számú közterület elnevezéséről

Tisztelt Lakosság! A Zánka belterület 1054/45 hrsz. és 1054/46 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlanok az önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a közterületek elnevezése a képviselő-testület feladata. A 16/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet értelmében a közterület elnevezésére az alábbi javaslatot teszem: „Kútrét utca”

Folytatás →

Iskolakezdési támogatás – 2020

Tisztelt Szülők! Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2020. (IV. 7.) önkormányzati rendelet 12 §-a alapján, jövedelem viszonyokra tekintet nélkül egyszeri települési (iskolakezdési) támogatást biztosít a településen életvitelszerűen élő állandó lakóhelyű általános iskolás és nappali tagozaton középfokú tanulmányaikat végző diákok részére 15.000 Ft/fő összegben.

Folytatás →

Idősek napja – 2020

Tisztelt Zánkai Időskorúak! Zánka Község Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm a közelgő Nemzetközi Idősek Napja alkalmából. Tekintettel a jelenlegi rendkívüli (pandémiás) helyzetre, valamint figyelemmel településünk lakosainak, különösen az idősebb korosztály egészségének védelmére, az a döntés született, hogy idei évben nem kerül megtartásra a hagyományoknak megfelelő, szokásos önkormányzati idősek napi ünnepségünk.

Folytatás →