Nemzetiségi óvoda-bölcsőde eljárásrendje a járványügyi készenlét idején a 2020/21 nevelési évben

Készült a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) és az Operatív Törzzsel együttműködve létrehozott intézkedési terve alapján. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, a központi utasításoknak megfelelően kerül sor. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Folytatás →

Közlemény óvodai, bölcsődei ügyelet szervezéséről

A 2020. április 30-ával hatályba lépő 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. §-a bölcsődei és óvodai ügyelet megszervezését rendeli el. Ennek értelmében 2020. április 30-tól az ügyeletet azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

Folytatás →

Hirdetmény az óvodai beiratkozásokról

Az Oktatási Hivatal közzétette  a 2020/2021-es évre óvodai beiratkozások rendjéről szóló információkat: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A koronavírus terjedése okán kihirdetett…

Folytatás →

Közlemény óvodai ügyelet elrendeléséről

Alulírott Filep Miklós, mint Zánka Község Önkormányzata polgármestere az alábbiakat rendelem el: A zánkai óvoda és bölcsőde a keddi napon még nyitva tart, március 18-tól pedig ügyelet lép életbe. Március 18-től csak azoknak a szülőknek biztosítjuk a gyerekfelügyeletet, ahol máshogy nem tudják megoldani a gyermek napközbeni elhelyezését. Ennek elbírálására az intézményvezetőt hatalmazom fel. Arra kérem…

Folytatás →

Óvodai tájékoztató

A kialakult koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekről 2020. március 16-i hatállyal. Tisztelt Szülők! Határozottan kérjük, hogy beteg gyereket ne hozzanak az intézménybe! Ha mégis akkor a beteg gyermeket haladéktalanul hazaküldjük a többi gyermek és az őket nevelő felnőttek érdekében! Betegségből visszatérő gyermeket csak orvosi igazolással fogadunk be!

Folytatás →