Családsegítés – Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ családsegítés tevékenységi körébe tartozik a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő 18. életévüket betöltött személyek, családok számára nyújtott szociális, életvezetési és mentálhigiénés ellátás.

Az ellátás igénybevételével szociális problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetben lévő személyek részesülhetnek segítségben a családgondozás során.

Igénybe vehető szolgáltatások köre:

  • Információnyújtás az igénybe vehető ellátásokról.
  • Családgondozás
  • Természetbeni és anyagi ellátások közvetítése
  • Hivatalos ügyek intézésében történő segítségnyújtás
  • Életvezetési tanácsadás
  • Segítő beszélgetés
  • Szükség esetén javaslat tétele más segítő szakemberek igénybevételére.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

A Szolgálat családgondozói a tevékenységet az egyénnel, vagy családdal közösen megbeszéltek alapján elkészített, írásban rögzített együttműködési megállapodás alapján személyes segítő kapcsolat keretében végzik.

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő szolgálatának elérhetősége:
Balatonfüred, Kéki utca 6. Telefon: 06-87/580-612.

Mészáros Zsuzsanna családgondozó heti egy alkalommal Balatonszepezd és Zánka községek Önkormányzati Hivatalában fogadóórát tart, az alábbiak szerint:
Balatonszepezd községben: szerda 8.00-12.00 óra között,
Zánka községben: szerda 13.00-15.30 óra között.