Dr. Udvardy György veszprémi érsek levele Filep Miklós polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagy öröm, hogy az idei esztendőben azok között a kiemelkedő szolgálatot végző személyek között köszönthetem, akik államalapító Szent István király ünnepén átvették a Magyar Arany Erdemkereszt kitüntetést. A rangos elismeréshez fogadja szeretettel őszinte gratulációmat.

A díj méltó elismerése negyedszázados településfejlesztési tevékenységének, s a térség fejlesztését szolgáló társadalmi szerepvállalásának, melyet a jövő szolgálatában végez.

Hálás lélekkel kérem a gondviselő Isten kegyelmét, hogy továbbra is bőséges áldásával kísérje szolgálatát, s adjon erőt és jó egészséget életében.

Veszprém, 2019. szeptember 5.

Dr. Udvardy György
veszprémi érsek,
pécsi apostoli kormányzó