DRV tájékoztató – A vízmérő-leolvasásról

Tisztelt Felhasználónk!

Tájékoztatjuk a 2020. évi leolvasással kapcsolatos legfontosabb információkról.

A lakossági felhasználási helyek vízmérőit a DRV Zrt. évente két alkalommal olvassa le meghatározott időszakban. Felhasználóink és a DRV Zrt. közös érdeke, hogy az igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díjának megfizetése a vízmérőn mért valós fogyasztás alapján történjen.

Társaságunk a hírlevelünk mellett postázott, valamint az eddigiekben megküldött számlákban, a „Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja” mezőben tájékoztatást nyújtott a leolvasás tervezett időszakáról, technikai okokból azonban ott nem a tényleges dátum szerepelt.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársunk tervezetten 2020.10.13. – 2020. 10.19. között végzi el a vízmérő leolvasását.

Kérjük, személyesen vagy megbízottja útján szíveskedjen lehetővé tenni az ingatlanra történő bejutást, és biztosítani a vízmérő hozzáférhetőségét.

Amennyiben ez nem lehetséges, a leolvasás megkísérlésekor a helyszínen hagyott értesítőn szereplő telefonszámon (8 és 17 óra között) vagy a lenti elérhetőségeken veheti fel kapcsolatot munkatársainkkal.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelenleg fennálló járványhelyzet miatt a tervezett leolvasás időpontja a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében tett kormányzati intézkedések függvényében változhat. Amennyiben a leolvasást végző munkatársunknak a megadott időpontban nem lesz lehetősége a vízmérő leolvasására, kérjük, hogy a mérő állását az alábbi elérhetőségeink valamelyikén szíveskedjen bejelenteni.

A DRV Zrt. a Magyar Energetikai és Közmü-szabályozási Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatának 8.3. pontja szerint szerződésszegés esetén a 8. számú mellékletben meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet, ha a felhasználó a fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérőjavítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét, vagy a fogyasztásmérő leolvasását a közszolgáltatási szerződésben előírtak szerint a víziközmű-szolgáltató részére nem teszi lehetővé, vagy – ha erre a megállapodás a felhasználót kötelezi – ezek cseréjéről vagy javításáról nem gondoskodik. A kivethető kötbér összege eredménytelen felhívásonként 5.000 Ft.

Kérjük szíves együttműködését és támogatását annak érdekében, hogy a DRV Zrt. a kormányrendeletben foglalt kötelezettségének eleget téve elvégezhesse a vízmérő leolvasását, és így a tényleges vízmérőállás alapján bocsáthassa ki a számlát.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.