DRV Zrt. tájékoztatója

Tisztelt Felhasználók!

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási területének szennyvízcsatorna hálózattal rendelkező részein kiemelt figyelmet fordít a szennyvízcsatorna használat szabályszerűségének ellenőrzésére, melynek célja az illegális szennyvízcsatorna használat és a csapadékvíz közcsatornába történő bevezetésének felderítése. Az eljárásra azért van szükség, mert a jogszabályi tiltás [58/2013.(II.27) Korm. rendelet 85. § (5) bek.] ellenére a csapadékvizet a felhasználók egy része a szennyvízcsatornába vezeti, melynek következtében a csatornahálózat túlterhelődik, amely az alacsonyabban fekvő területeken, vagy akár az épületeken belül is kiöntéseket idézhet elő. Ez jelentős károkat okozhat, és emellett fertőzésveszélyes is.

A Társaság célja az, hogy csökkentse a szennyvízelvezető hálózatba bekerülő csapadékvíz mennyiségét, amelynek jelentős része illegálisan kerül a rendszerbe. A szabálytalanságok felderítését a csatornahálózat füstöléses vizsgálatával végzik, amely megmutatja az illegális csapadék-bevezetés helyét. A művelet elvégzésére használt berendezés emberi egészségre ártalmatlan jelzőfüstöt juttat a csatornába, ami illegális bekötés esetén az érintett ház ereszcsatornáján keresztül jut ki a szabadba. Az illegális bekötések felszámolása azért szükséges, mert a szennyvízhálózatba bevezetett csapadékvíz megnöveli a szennyvízelvezetés- és tisztítás költségeit, és ez fogyasztóinknak többletkiadást jelent. A csapadékvíz miatt hirtelen megnövekedő mennyiségű szennyvíz a szennyvíztisztító-telepeken költséges technológiai beavatkozásokat igényel, ami környezettudatos magatartással megelőzhető lenne.

Szabálytalanság feltárása esetén, ha a Felhasználó hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani a csapadékvíz bevezetés kiépítésének dátumát, akkor a DRV Zrt. öt évre visszamenőleg kiszámlázza a csapadék miatt keletkezett többlet szennyvíz díját, illetve 30 napos határidőt biztosít a helyzet megszüntetésére. Azokkal szemben, akik a felszólításnak nem tesznek eleget, és a szabálytalanságot határidőre nem szüntetik meg, kötbért állapít meg és számláz ki, – mely a korábban kiszabott szennyvízdíj nettó összegének ötszöröse.

Ezúton kéri a Társaság szíves megértésüket a felderítés során okozott esetleges kényelmetlenségekért. Egyúttal együttműködésüket kérjük a szabálytalan csapadékelvezetések megszüntetésében, hogy elejét vehessük a komoly károkat okozó elöntéseknek.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.