Építésügyi tájékoztató

A 2020. március 1-től hatályos 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a  építésügyi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

Fentiek alapján az illetékes építésügyi hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (8230 Balatonfüred, Felső köz 2. Tel.: 87/795-077)

Az Építésügyi Osztály 1. állásfoglalása alapján tájékoztatom, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 8. §. (4) bekezdés c.) pontja értelmében: A polgármester (főpolgármester) gondoskodik az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.