Értesítés szarvasmarha állományok éves ellenőrző vizsgálatának 2024. évi ütemezéséről

A szarvasmarha-állomány hivatalosan mentes minősítését a járási hivatal által elkészített ütemterv alapján évente ellenőrizni kell. Az állattartónak az ütemezés szerint 30 nap áll rendelkezésre, hogy a vizsgálatokat elvégeztesse.

Az állattartó szarvasmarha állománya

 • valamennyi tizenkét hónapos vagy annál idősebb szarvasmarháját évente elvégzett intradermális tuberkulin próbával meg kell vizsgálni,
 • valamennyi tizenkét hónapos vagy annál idősebb szarvasmarhájból évente vért kell venni Brucellózis betegség felderítésére,
 • valamennyi huszonnégy hónapos vagy annál idősebb szarvasmarhájból három évente vért kell venni Leukózis betegség felderítésére.

Ellenőrző vizsgálat kizárólag olyan egyeden végezhető, amelyet egyedi azonosítóval megjelöltek.

Az éves állomány vizsgálat elvégzésére kislétszámú állományok esetében a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló rendelet szerinti körzeti kapcsolattartó állatorvos köteles, nagylétszámú állományok esetében az állományt szerződés alapján ellátó szolgáltató állatorvos végezheti.

Nagylétszámú állományok állomány vizsgálata kizárólag hatósági állatorvos felügyelete mellett végezhető. A nagylétszámú állományok ellenőrző vizsgálatát annak megkezdése előtt legalább 48 órával az ellátó állatorvos köteles írásban bejelenteni a Járási Hivatalnak.

Az állattartó kötelezettségei:

 • Az állattartó köteles a szarvasmarha-állományról naprakész állomány-nyilvántartást vezetni, és azt az állatorvos vagy az eljáró hatóság képviselője kérésére bemutatni.
 • Az állattartó köteles az ütemterv szerint a szarvasmarha-állomány éves ellenőrző vizsgálatát az állatorvossal elvégeztetni.
 • Az állattartó köteles a vizsgálatok végrehajtásához alkalmas helyet kialakítani, az állat rögzítéséről gondoskodni, és a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet legalább hat évig megőrizni.
 • Az állattartó köteles állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát tűrni, ezen feladatokat ellátó állatorvos részére segédszemélyzetről gondoskodni, és a kárenyhítési kötelezettségének megfelelően közreműködni;
 • Az állattartó köteles állatának állat-egészségügyi vizsgálata elvégzéséről saját költségén gondoskodni.
 • Az új szarvasmarha-állomány minősítését az állattartó köteles kezdeményezni a járási hivatalnál az állatok beszállításának megkezdését követő tizenöt napon belül.
 • Az állattartónak az állományát úgy kell tartania, hogy az fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús állattal ne érintkezhessen.
 • Az állattartó köteles az állományba bekerülő és az onnan kikerülő állatokat határidőn belül az ENAR kapcsolattartó állatorvosának jelezni, önálló tenyészet esetében az állatok bejelentését, illetve kijelentéseket határidőn belül teljesíteni (szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet alapján – a határidők a melléklet táblázatban feltüntetve).

Az ütemezésről a Hivatal a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII.12.) AM rendelet 10. § valamint az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése alapján készítette el és a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002 (III.20) FVM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése, 7. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az állattartót.

Melléklet: