Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás bemutatkozás

Kedves Olvasó!

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás elnökeként köszöntöm Önöket, abban bízva, hogy szórólapunk olvasásakor fontos információkhoz jutnak a 158 települést érintő hulladékgazdálkodási projektről, az annak köszönhetően korszerűbbé váló rendszer egyes elemeiről.

A Társulás alapvető célja az érintett településeken az uniós normákhoz igazodó hulladékgazdálkodási rendszer további fejlesztése, ami pozitívan hat térségünk környezeti állapotára, így vonzóbbá és élhetőbbé válhatnak a települések, tisztábbá a természeti környezet. Ennek érdekében évek óta dolgoznak együtt a tagtelepülések és a projekt szakemberei.

Társulásunk sikeresen pályázott a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban, és nyert támogatást. A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt közvetve, vagy közvetlenül érinti 158 társult település mintegy 287 000 lakosát, célja elsősorban, hogy az érintett településeken kevesebb hulladék képződjön, illetve, hogy hatékonyabb legyen a szelektív gyűjtés és feldolgozás.

Szeretnénk a következő generációk számára is példát jelentő környezettudatos szemlélettel egy olyan rendszert felépíteni, mely azon túl, hogy sok-sok éven keresztül mindannyiunk megelégedésére szolgál, jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Ez azonban nem működhet az Önök együttműködése, szelektív hulladékgyűjtés iránti fogékonysága nélkül. Számítok az együttműködésükre, a jó és közös ügy érdekében kifejtett tenni akarásukra, egyben megköszönöm a közreműködésüket.


Bázsa Botond
elnök

 

A projektet az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja meg.

A projekt részét képező kivitelezés keretében a gyűjtőkörzetekben új hulladékudvarok épültek (Ajkán, Veszprémben és Zircen). Az új létesítmények igénybevételére az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök (konténerek, tároló- és gyűjtőedények) beszerzését követően kerülhet sor. Tapolcán (Zalahaláp) és Pápán lévő válogatóművekben az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt hulladék báláinak átmeneti tárolására alkalmas bálatárolók is megépültek. A balatonfüredi komposztáló telepen a hatékonyság javítása érdekében a manipulációs tér és tárolótér bővítése valósult meg. A veszprémi kéziválogató technológia korszerűsítésre került gépesített rendszerre történő fejlesztéssel. A projektben beszerzendő hulladék begyűjtéséhez szükséges gyűjtőjárművek már korábban megérkeztek a Társuláshoz.

A projektmegvalósítás hátralévő időszakában a hulladékudvarok üzemeltetéséhez és a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladék (beleértve zöldhulladékot is) begyűjtéséhez szükséges további edények, konténerek beszerzését, valamint a válogatók és hulladékudvarok működtetéséhez szükséges munkagépek (homlokrakodó, kitológémes rakodó) beszerzését valósítjuk meg.

Tervezzük még a királyszentistváni központi telep további fejlesztését, a feldolgozótechnológia üzembiztonságának növelését szolgáló beruházásokkal, valamint a tárolási és lerakási feladatok ellátásához szükséges eszközök telepítését.

Projekt azonosító száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00014
A projekt elszámolható összes költsége: 3,7 milliárd Ft
A projekt támogatási összege: 3,3 milliárd Ft
További információ: www.tep.hu