Felhívás ebtartás szabályainak betartására

Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain belül tartásáról, kötelező védőoltással való ellátásáról gondoskodjon.

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható. A szabálysértési eljárás lefolytatására a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala jogosult.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján:

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja.
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

Kérem fentiek tudomásul vételét és a jogszabályi rendelkezések betartását.

Lukács Ágnes
jegyző