Határszemle – 2015. május 1-október 31.

Ezúton értesítem Zánka község lakosságát, hogy a Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfvt.) meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében a település külterületén 2015. május 1-től 2015. október 31-ig határszemlét tart.

Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:

  • a földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség) (Tfvt. 5.§ (1))
  • szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani (Tfvt. 5.§ (2))
  • ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni, (ideiglenes hasznosítás) (Tfvt. 5,§ (3))
  • a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás) (TfVt. 5.§ (4))

A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.

Lukács Ágnes
jegyző