Hirdetmény a Településrendezési Eszközök 8. és 10. számú módosításának jóváhagyásáról

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

Elkészült Zánka Község Településrendezési Eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása, a Zánka belterület, 314/19 és 314/21 hrsz-ú ingatlanokra tervezett, legfeljebb 7 lakásos társasház elhelyezésére vonatkozóan. A módosítás célja, hogy a VIP Kft., mint beruházó, a tulajdonában álló Zánka belterület 314/21 hrsz-ú, természetben 8251 Zánka, Hegyalja utca 18. sz. alatti ingatlanra tervezett, több lakásból álló társasház építése megvalósulhasson. (HÉSZ 8. számú módosítása.)

Jóváhagyásra került továbbá a Zánka, 586/4 hrsz-ú közút (Vérkúti utca), a 675/1 hrsz-ú közút (Balatoni utca) által határolt területet érintő övezeti átsorolás. A jelenlegi szabályozás szerint épületek elhelyezése az ingatlanokon szabadon álló „Sz” beépítési móddal történhetett. A módosítással, kialakult vagy szabadon állóra, azaz ,,Sz(K)” változott az övezeti besorolás. Ennek célja, hogy a meglévő ingatlanállomány felújítása, bővítése költséghatékonyan, környezetkímélőén, és esztétikusán kerüljön kivitelezésre. (HÉSZ 10. számú módosítása)

Zánka Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2020.(VIII. 10.) számú önkormányzati rendeletének 7.§-a szerint az elfogadott TRE nyilvánosságát, lakossági közzétételét az önkormányzat az elfogadást követő 15 napon belül a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, a településen található hirdetőtáblán, az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján biztosítja.

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: