Hirdetmény a Településrendezési Eszközök módosításának megindításáról

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

Zánka község Önkormányzata 2021-ben módosította a településrendezési eszközeit a 7312 j. közút mentén, Zánka belterületétől északra, az Ófalu szomszédságában elhelyezkedő 057/4 és a 057/20 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A módosítás Zánka község Képviselő-testületének 17/2021.(XI. 10.) önkormányzati került elfogadásra.

A módosítás során az SZT-2M2 jelű szabályozási tervlapon a módosítással érintett területre vonatkozó övezeti jel a végső szakmai véleményezési anyagban és a jóváhagyott anyagban hibásan került feltüntetésre, így a módosítás a rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítása érdekében történik.

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól a 10/2020. (VIII. 10.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a partnerségi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján, közterületi hirdető felületeken való közzététellel történik.

A 2020. évi LVIII törvény 165. §-a szerint, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdése alapján az Eljr. a hivatkozott §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A fentieknek megfelelően az Eljr. 29/A § szerinti tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: