Hirdetmény a Vérkúti utca házszámozásáról

Tájékoztatom a Zánka, Vérkúti utca lakosait, illetve ingatlantulajdonosait, hogy a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 16/2014. (IX.25.) önkormányzati rendeletére tekintettel

felülvizsgálja az utca házszámait.

Címnyilvántartásunk alapján a 2-44. házszámig a számozás megfelelő, azonban a 44-es számtól kezdően a számozás nem koherens, így az korrekcióra, javításra szorul, amelyről az érintett ingatlanok határozatban hivatalos értesítést kapnak.

Szíves megértésüket és együttműködésüket előre is köszönöm.

Zánka, 2023. január 5.

dr. Kiss Balázs Tamás
aljegyző