HIRDETMÉNY – Elővásárlási jog szabályai

Megjelent a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról.

A rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya eladása, illetve haszonbérbe adása esetére az előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a jogosultakkal való hirdetményi úton történő közlésének részletes szabályait állapítja meg. (A rendelkezések nem vonatkoznak az NFA-ba tartozó földrészlet árverezési eljárására.)

Letölthető dokumentum:

További információk a kamarai tanácsadóknál érhetők el a e-mail címen.

Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság
Összeállította: Sztahura Erzsébet