Hirdetmény ingatlan árveréséről – 2019. március 29.

Zánka Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2003. (IV.15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésének megfelelően versenytárgyalás (árverés) úján értékesítésre meghirdeti az 1/1 arányú tulajdonában álló Zánka belterület 1054/37 hrsz-ú, 720 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben 8251 Zánka, Búzavirág u. 14. szám alatt lévő ingatlant a megtekintett állapotban. Az ingatlan per, teher- és igénymentes.

Az ingatlan kikiáltási ára:bruttó 4.900.000 Ft
Az árverés időpontja:2019. március 29. 10:00
Az árverés helyszíne:8251 Zánka, Iskola u. 11. (Községháza – tárgyaló)
Licitküszöb:50.000 Ft

Az ingatlan piaci forgalmi értékét az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése bruttó 4.900.000 Ft összegben állapította meg. Az ingatlan árverési vevője jogosult az Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésének elveiről szóló 12/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-ában foglalt kedvezmények igénylésére.

A jelentkező vevőnek az árverést megelőzően legalább 2 nappal a vételár 10%-ának megfelelő összegű árverési előleget kell megfizetnie az Önkormányzat B3 Takarékszövetkezetnél vezetett 73200062-11200039-00000000 számú Költségvetési Elszámolási számlájára. Az előleg megfizetését igazolni kell az árverés megkezdése előtt. Ennek elmulasztása az árverési vételre nézve jogvesztő. Az Önkormányzat árverési vevőn kívül valamennyi árverésen résztvevő számára, az árverés napját követő 15 napon belül visszautalja az árverési előleget. Az árverési előleg a szerződéses vételárba beleszámítandó. Az árverési vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okból meghiúsul az adásvételi szerződés megkötése, úgy az árverési előleget elveszíti, azt visszakövetelni már semmilyen jogcímen nem jogosult.

Az árverési vevő az ingatlan vételárát egy összegben köteles megfizetni. Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa. Amennyiben az árverési vevő az ajánlatától visszalépne, úgy az Önkormányzat a soron következő második helyezettel köti meg az adásvételi szerződést.

Amennyiben az árverési vételár eléri az 5.000.000,- Ft-ot, úgy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 14. § (2) bekezdése alapján az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlannal kapcsolatosan érdeklődni a 06-87/468-000 telefonon a polgármesternél lehet.

Kérésre az ingatlan megtekintését biztosítjuk.

Zánka, 2019. március 6.

Filep Miklós
polgármester