Hirdetmény ingatlan árveréséről

Zánka Község Önkormányzata árverés úján értékesítésre meghirdeti az 1/1 arányú tulajdonában álló Zánka 117 hrsz-ú, 110 m2 alapterületű, kivett üzlet, gazdasági épület megnevezésű természetben 8251 Rákóczi út 19. szám alatt lévő ingatlant a megtekintett állapotban. Az ingatlan per, igény- és tehermentes.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 12.500.000 Ft
Az árverés időpontja: február 22. (péntek) 10:00 óra
Az árverés helyszíne: 8251 Zánka, Iskola u. 11. (Községháza – tárgyaló)
Licitküszöb: 50.000 Ft

Az ingatlan piaci forgalmi értékét az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése 14.200.000 Ft összegben állapította meg, ugyanakkor a kikiáltási ár megállapítása során az Önkormányzat figyelembe veszi, hogy az ingatlan tetőszerkezete javításra szorul, amelynek becsült költsége bruttó 1.700.000 Ft.

A jelentkező vevőnek az árverést megelőzően legalább 2 nappal a vételár 10%-ának megfelelő összegű árverési előleget kell megfizetnie az Önkormányzat B3 Takarékszövetkezetnél vezetett 73200062-11200039-00000000 számú Költségvetési Elszámolási számlájára. Az előleg megfizetését igazolni kell az árverés megkezdése előtt. Ennek elmulasztása az árverési vételre nézve jogvesztő.

Az árverési vevő az ingatlan vételárát egy összegben köteles megfizetni. Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa. Amennyiben az árverési vevő az ajánlatától visszalépne, úgy az Önkormányzat a soron következő második helyezettel köti meg az adásvételi szerződést.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI, törvény 14. § (2) bekezdése alapján az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlannal kapcsolatosan érdeklődni a 06-87/468-000 telefonon a polgármesternél lehet. Kérésre az ingatlan megtekintését biztosítjuk.

Filep Miklós
polgármester