Hirdetmény – Közterület elnevezésének változása

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszámmegállapítás szabályairól szóló 16/2014, (IX.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti Zánka Község Önkormányzata képviseletében a következő hirdetményt teszem közzé:

A Zánka 719/24 hrsz-ú, Úttörő utca közterület nevének megváltoztatására irányuló törvényességi felhívás alapján, a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság kezdeményezésének figyelembe vételével a közterület javasolt neve: Csemetekert utca.

A változtatás indoka, hogy a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása értelmében az Úttörő kifejezés használata tiltott, mert a XX. századi önkény uralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a névváltoztatással kapcsolatban írásos véleményüket a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül eljuttathatják az Önkormányzat hivatalos címére (8251 Zánka, Fő u. 29.).

Filep Miklós
polgármester