Hirdetmény vadászterület földtulajdonosi közössége közgyűlésének összehívásáról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal által 303350-513 számon bejegyzett vadászterület földtulajdonosi közössége közgyűlésének összehívásáról.

A vadászterület belterületek nélküli térképi mérete a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEH/ŰO1/1100-1/2016. számú határozata alapján 10590 ha. A vadászterület pontos térképi megjelölése a hirdetmény 1. sz. mellékletét képezi.
A közgyűlést fenti földtulajdonosi közösség jelen hirdetmény 2. mellékelte szerinti, a vadászterület Összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított több mint egyötöde kezdeményezi és hívja össze. A 2. sz. melléklet tartalmazza a kezdeményezők nevét, az általuk képviselt ingatlanok hrsz.-ait, területét.

Letölthető dokumentumok: