Iskolakezdési támogatás

Tisztelt Szülő!

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése alapján, jövedelemviszonyokra tekintet nélkül egyszeri települési (iskolakezdési) támogatást biztosít a településen életvitelszerűen élő, állandó lakóhelyű általános- vagy középiskolás tanulók, nappali tagozaton közép- vagy felsőfokú tanulmányaikat végző diákok részére 12.000 Ft/fő összegben.

Az iskolakezdési támogatást az önkormányzat jövedelemhatártól függetlenül biztosítja, azonban tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 18/13. § (I) bekezdésére a kifizetéséhez a támogatásban részesített személyek adatainak az országos nyilvántartásban történő rögzítése szükséges, ezért a mellékelt adatlapot kérem szíveskedjen kitölteni és hivatalom részére mielőbb, de legkésőbb 2019. szeptember 15-ig visszajuttatni. Kiskorú gyermek esetében a kérelmező a szülő, nagykorú gyermek esetében a kérelmező a gyermek!

Az iskolakezdési támogatás kifizetése elsősorban bankszámlára történő utalással történik.
Abban az esetben, ha nem rendelkezik bankszámlával, a támogatást átvételére 2019. szeptember 23-án (hétfőn) 9-14,30 óra között a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül sor.

A támogatás kifizetésének feltétele:

  • az iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás a közép, vagy felsőfokú tanulmányaikat végző tanulók esetében,
  • a személyes adatokkal kitöltött adatlap határidőre (szeptember 15-ig) történő benyújtása.

A kitöltött adatlap, valamint a közép vagy felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló nevére kiállított iskolalátogatási igazolás hiányában a támogatás kifizetésére nincs lehetőség!

További dokumentumok:

Filep Miklós
polgármester