Iskolakezdési támogatás – 2020

Tisztelt Szülők!

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2020. (IV. 7.) önkormányzati rendelet 12 §-a alapján, jövedelem viszonyokra tekintet nélkül egyszeri települési (iskolakezdési) támogatást biztosít a településen életvitelszerűen élő állandó lakóhelyű általános iskolás és nappali tagozaton középfokú tanulmányaikat végző diákok részére 15.000 Ft/fő összegben.

Az iskolakezdési támogatást az önkormányzat jövedelemhatártól függetlenül biztosítja, a kifizetéshez szükséges mellékelt nyilatkozatot kérem szíveskedjen kitölteni és hivatalom részére mielőbb, de legkésőbb 2020. október 15-ig visszajuttatni.

Kiskorú gyermek esetében a kérelmező a szülő, nagykorú gyermek esetében a kérelmező a gyermek!

Az iskolakezdési támogatás kifizetése bankszámlára történő utalással történik!

A támogatás kifizetésének feltétele:

  • az iskolalátogatási jogviszony igazolás – a középfokú tanulmányaikat végző tanulók esetében,
  • a személyes adatokkal kitöltött nyilatkozat határidőre (október 15-ig) történő benyújtása.

A kitöltött nyilatkozat, valamint a közép tanulmányokat folytató tanuló nevére kiállított iskolalátogatási igazolás hiányában a támogatás kifizetésére nincs lehetőség!

Melléklet:

 

Filep Miklós
polgármester