Ismételt póthatáridő nyaralóbérlet iránti kérelmek benyújtására

Tisztelt nyaralótulajdonosok!

A 2020. március 4. napjától hatályba lépett a községi strand üzemeltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól szóló 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet 15. §-a értelmében a nyaralóbérleteket 2020. május 31-ig lehetett igényelni. Több jelzés is érkezett, hogy az új rendeletben meghatározott határidőt a nyaralótulajdonosok nem tudták tartani. A fenti okból ismételten póthatáridőt állapítok meg és a 2020. június 13. és 2020. június 19. 10:00 óra között hiánytalanul benyújtott kérelmeket határidőben előterjesztettnek tekintem. Hangsúlyozom, hogy a kérelemhez tulajdoni lapot kell mellékelni.

A póthatáridőben beterjesztett kérelmek alapján kiállított nyaralóbérleteket – adminisztratív okokból – csak 2020. június 22-től lehet átvenni a strand 1. számú (első bejárat) pénztáránál.

A 2020. június 19. 10:00 óra után érkezett kérelmeket már nem tudom elfogadni!

Letölthető dokumentum:

 

Zánka, 2020. június 15.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester