Június 4. – A Nemzeti Összetartozás Napja

Mert a haza lelked része,
határait beléd véste ezer éve a hit.

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. A megalázó békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, temették Magyarországot.

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A törvény a békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján, 2010. június 4-én lépett hatályba.

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet

Juhász Gyula: Trianon (részlet)

Ma álljunk meg egy percre és Emlékezzünk!

Forrás: Országgyűlési Könyvtár: https://www.ogyk.hu/hu