KDOP-2009-5.2.1/A Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c. pályázati felhívásra benyújtott” Rendelőfejlesztés Zánka községben”című projekt

Projekt leírása: A porjekt közvetlen célja a Zánka Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületben található háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelő felújítása, az épület bővítése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak történő megfelelés érdekében, és berendezési, informatikai és orvosi eszközökkel történő felszerelése, valamint az épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. Mozgássérülteknek akadálymentes bejutás a helyiségekbe, a gyengénlátóknak színkontrasztos festés a felületeken.
Általános cél az egészségügyi szolgáltatások hosszútávú biztosítása, vonzóvá tétele az infrasrtuktúra fejlesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával. A projekt hozzájárul az esélyengyenlőség elveinek érvényesüléséhez, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez.
A beruházás során az épület meglévő része (187 m2) kerül átalakításra és bővítésre, mintegy 69 m2-rel.
Az orvosi szobába és a kiegészítő helyiségekbe ergonómikus, mobilizálható székek, bútorok, berendezések, emellett az informatikai kapacitás biztosítása érdekében 1 db asztali számítógép került beszerzésre. A fentieken túl az orvosi eszközök modernizációja keretében egy nagy értékű EKG készülék, illetve vizsgálóágy, oxigénpalack és reduktor került beszerzésre.

A kedvezményezett neve, elérhetősége:
Zánka Község Önkormányzata 8251 Zánka, Fő u. 29.
Telefon: +36 87 468-000 Fax +36 87 468-019
E-mail:

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iroda
8000 Székesfehérvár, Budai út 140.
Telefon: +36 22 511 830 Fax: +36 22 511 839
E-mail: