Képviselő-testület ülés – 2021. június 14.

Az ülés kezdete: 2021. június 14. (hétfő)

Polgármesteri döntések:

79/2021. (VI.14.) önkormányzati határozat a 66/2021. (V.19.) Z. Önkormányzati Határozatot visszavonom (DOC, 18 kb)

80/2021. (VI.14.) önkormányzati határozat a Zánka belterület 577/3 hrsz-ú ingatlan rendeltetését közterületről kivett beépítetlen területre változtatom meg (DOC, 19 kb)

81/2021. (VI.14.) önkormányzati határozat a strandi kerítés telepítését 2021 őszére halasztom, így a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítom (DOC, 19 kb)

82/2021. (VI.14.) önkormányzati határozattal megállapítom, hogy a deponáló helyre telepítendő kerítés beszerzése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban érkezett legkedvezőbb ajánlat is lényegesen meghaladja a beruházásra tervezett források összegét, így a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítom (DOC, 19 kb)

83/2021. (VI.14.) önkormányzati határozat Horváth Lajos részére, aki kiemelkedő közéleti és kulturális tevékenységével hozzájárult a község fejlődéséhez Zánka Község Díszpolgára kitüntető címet adományozok (DOC, 19 kb)

84/2021. (VI.14.) önkormányzati határozat Loch Ildikó részére, a község gazdasági és társadalmi fejlődése, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére ZÁNKA KÖZSÉGÉRT kitüntetést adományozok (DOC, 19 kb)

85/2021. (VI.14.) önkormányzati határozat a beszerzési szabályzat 11. pontja alapján a Csemetekert utcai parti sétány tervezése tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kérem fel ajánlattételre (DOC, 19 kb)

86/2021. (VI.14.) önkormányzati határozat a település közigazgatási területén az elektromos bérroller üzemeltetését és parkoltatását nem engedélyezem (DOC, 19 kb)