Képviselő-testület ülés – 2021. május 14.

Az ülés kezdete: 2021. május 14. (péntek)

Polgármesteri döntések:

33/2021. (V.14.) önkormányzati határozat az Má-3 jelű általános mezőgazdasági övezetben a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértékének 4 %-ra történő növelésére irányuló településrendezési eszközök módosítása tekintetében a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartom indokoltnak (DOC, 18 kb)

34/2021. (V.14.) önkormányzati határozat a víz- és fűtésszerelő munkáinak beszerzése tárgyában Nagy Bálint „e.v.” bruttó 2.145.000 Ft összegű árajánlatát elfogadom (DOC, 18 kb)

35/2021. (V.14.) önkormányzati határozat a beszerzési szabályzat 12. pontja alapján a Monoszló belterület 210 hrsz-ú, természetben Monoszló, Fő u. 35. szám alatti ingatlan (Faluház) külső és belső tereinek felújítására irányuló villanyszerelési munka tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kérem fel ajánlattételre (DOC, 19 kb)